Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας κάνουμε μια online παρουσίαση της εφαρμογής διαχείρισης ασθενών!

Εκπρόσωπος της Innovasoft θα κλείσει ένα ραντεβού μαζί σας, ώστε να δείτε την εφαρμογή σε δράση, είτε online, είτε στο ιατρείο σας!

Το MediData αποτελεί ένα ολοκληρωμένο επαγγελματικό εργαλείο διαχείρισης ασθενών. Σχεδιασμένο με την γνωστή πλέον ποιότητα της Innovasoft, προσφέρει στον χρήστη την δυνατότητα να δημιουργήσει μια πλήρη ηλεκτρονική βάση δεδομένων για τους ασθενείς του.

Με το MediData μπορείτε να καταχωρείτε: Ασθενείς, ιστορικό παραγόντων κινδύνου, καρδιολογικό ιστορικό, λοιπό ατομικό αναμνηστικό ιστορικό, αντικειμενική εξέταση ασθενούς, παρακλινικές εξετάσεις, μικροβιολογικές εξετάσεις, φαρμακευτικές αγωγές, ραντεβού, φάρμακα, επισκέψεις και ιατρικές πράξεις των ασφαλιστικών ταμείων του δημοσίου.

Πάρτε μια γεύση του MediData, με τα Screenshots της εφαρμογής που φαίνονται στο παρακάτω πάνελ.
Στο MediData, χρησιμοποιούμε την τελευταία λέξη UI Controls, ώστε η χρήση και η εμπειρία του προγράμματος να είναι μοναδική!
Για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε screenshot, κάντε κλικ επάνω στην εικόνα του. Για να δείτε τα screenshots, πιέστε το
"βελάκι (>)" που βρίσκεται στα δεξιά του πάνελ.

Next Button